Partener | osmyum.ro

Politica de Monitorizare Video

Conform Regulamentului U.E. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal, S.C. CENTINIUM DISTRIBUTION S.R.L este un operator de date.

Datele de contact ale S.C. CENTINIUM DISTRIBUTION S.R.L sunt următoarele:

062397, Drumul Ciorogarla nr. 309, Sector 6, București

De ce colectăm informațiile despre dvs?

S.C. CENTINIUM DISTRIBUTION S.R.L, prin intermediul sistemelor de supraveghere video, colectează și prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul asigurării bunurilor societăţii, a echipamentelor de lucru, sporind siguranţa, securitatea și controlul accesului in incinta companiei.

In acelasi timp sistemul de supraveghere video este folosit pentru prevenirea și combaterea infracţionalităţii.

S.C. CENTINIUM DISTRIBUTION S.R.L nu prelucrează în scop privat datele cu caracter personal rezultate în urma monitorizării video.

Aceste date sunt colectate pentru îndeplinirea scopurilor menţionate mai sus iar refuzul dumneavoastră poate duce la dificultăţi în funcţionarea organizaţiei noastre sau în oferirea serviciilor.

Temeiul juridic al prelucrărilor de date cu caracter personal

Informaţiile sunt prelucrate în mod legal în conformitate cu:

  • Interesul legitim al societăţii
  • Regulamentul UE 679/2016.

Din punct de vedere al Regulamentul UE 679/2016, fiecare prelucrare a datelor cu caracter personal îndeplinește una dintre următoarele condiţii: este necesară din cauza unei obligaţii legale sau este necesară pentru interesele legitime ale operatorului sau ale unei terțe părţi.

Categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal

Suntem obligaţi prin lege să raportăm anumite informaţii autorităţilor competente.

Destinatarii informaţiilor pot fi:

  • Autorităţi locale;
  • Poliţie

Cum protejam informațiile confidențiale colectate

Informaţiile colectate despre dumneavoastră sunt păstrate în formă electronică. Ne asigurăm că informaţiile pe care le deținem sunt păstrate în locaţii sigure, cu un nivel de securitate adecvat și cu accesul permis doar personalului autorizat.

De asemenea ne asigurăm că persoanele împuternicite sunt obligate din punct de vedere contractual să implementeze măsuri tehnice și organizatorice de protecţie a datelor,  în cazul în care datele prelucrate de acestea identifica sau ar putea identifica o persoană. 

Locația de stocare și durata de stocare

Datele cu caracter personal colectate prin intermediul supravegherii video sunt stocate în spaţii și pe echipamente situate în incinta S.C. CENTINIUM DISTRIBUTION S.R.L.

Durata de stocare este de 30 zile și este în conformitate cu cerinţele legale, cu reglementările interne ale organizaţiei și a celor mai bune practici din acest domeniu.

Drepturi legate de prelucrarea datelor cu caracter personal

Conform Regulamentului U.E. 679/2016, aveţi următoarele drepturi: accesul la datele personale care vă privesc, rectificarea sau ştergerea acestora, restricţionarea prelucrării, dreptul de a vă opune prelucrării, precum şi dreptul la portabilitatea datelor.  În plus aveţi dreptul de a nu fi supus unor decizii individuale cu caracter automat, precum și de a vă adresa instanţei de judecată competente.

Disponibilitatea acestor drepturi depinde de justificarea legală a prelucrării.

În cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal se bazează pe consimţământul dumneavoastră, aveţi dreptul de a se retrage consimţământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia.

Dacă aveţi nemulţumiri legate de modul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, aveţi dreptul de a depune o plângere în faţa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Dacă doriţi să faceţi o solicitare în temeiul Regulamentului UE 679/2016, pentru a putea să vă răspundem într-un mod eficient va trebui să ne furnizați identitatea dumneavoastră (nume complet, CNP, adresa) și indicații privind informațiile pe care le solicitați.

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să contactaţi Responsabilul de Protecţia Datelor la adresa de email:
dpo@centinium.ro sau la numărul de telefon +40 744 844 321.